inicio

Archive for 平通街

PCCW $29電話續約 (con’t)

我早前都寄咗 cut form 去 pccw,
今日就有人打電話嚟,話有個優惠比番我,

如下 : $88 x 6 再除 12
平均 $44一個月
再送 $180 惠康 cash coupon
(或者送 fan)仲有一樣唔記得係咩,
連埋 cash coupon 共有3款禮品揀(只係揀其中一款)

如果以cash coupon 計算 :
$88 x 6 = $528 再除 12
平均 $44一個月
再送 $180 惠康 cash coupon
$180 再除12 =15
$44 – $15 = $ 29
平均每月 $ 29

佢話 lee 個係最優惠既 plan

$8 可以用 CSL, 問你服未??

$8 可以用 csl , + $12 地鐵及隧道費 = $20/month
有100 min, included 來電轉駁組合 + 來電顯示 + 來電待接

今日, 行過” 電訊數碼 “,而家推廣期居然唔使簽約
Read the rest of this entry »

SHISEIDO FREE SAMPLE

Coupon Website

Giordano Concepts 6折發售

Giordano Concepts 於7月13-15日 全場正價貨品,以員工優惠6折發售 

Coupon Download

ICE FIRE 開倉

詳情請按

MegaBox食 品 全 部 半 價

近 期 最 紅 非 九 龍 灣 MegaBox 莫 屬 , 雖 然 有 人 鬧 佢 免 費 接 駁 巴 士 唔 夠 , 但 有 樣 最 合 我 「 胃 口 」 , 就 係 食 肆 ! 佢 搞 個 優 惠 , 7 月 3 日 之 前 除 星 期 六 、 日 , 夜 晚 指 定 食 肆 用 生 信 用 卡 簽 賬 , 食 品 全 部 半 價 呀 !
有 便 宜 唔 使 洗 頸 , 我 已 經 搶 先 試 食 兩 間 , 御 苑 皇 宴 係 比 較 高 檔 酒 家 , 400 幾 蚊 鮑 魚 減 到 200 幾 蚊 , 真 係 人 一 世 物 一 世 , 食 先 計 ; 至 於 百 幾 蚊 炸 蝦 都 減 到 幾 十 蚊 , 仲 有 超 大 蝦 餃 , 但 最 搞 , 係 酒 樓 有 芝 士 蛋 糕 Tiramisu ! 部 長 講 原 來 佢 專 登 五 星 級 酒 店 撬 個 西 餅 大 廚 。 我 一 路 飲 香 片 , 一 路 食 Tiramisu , 夠 晒 fusion 。
隔 籬 自 家 客 菜 都 夠 搞 笑 , 自 稱 「 絕 非 正 宗 客 家 菜 」 , 黃 經 理 話 佢 改 良 過 菜 式 , 比 較 年 輕 食 客 。 睇 睇 張 餐 牌 , 都 算 經 濟 , 十 幾 蚊 至 幾 十 蚊 一 碟 , 半 價 真 係 超 抵 。 佢 貴 賓 房 仲 要 無 最 低 消 費 , 可 以 打 牌 。 其 他 半 價 商 戶 仲 有 魯 一 居 、 百 樂 門 宴 會 廳 、 德 興 火 鍋 . 海 景 軒 、 醉 紅 樓 潮 州 菜 、 和 光 鐵 板 燒 日 本 料 理 、 喜 百 合 等 。

Next entries »